fbpx

Een fijn eindejaar van het WoodTone team!

×

Privacybeleid

PRIVACYBELEID,
integraal deel uitmakend van de Algemene Voorwaarden -WoodTone bv. van 15.08.2021 

WoodTone bv verzamelt en bewaart enkel gegevens die u invult op onze website/webshop of die u verstrekt aan een samenwerkende partner in ons project. Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling/aanvraag te kunnen uitvoeren. Deze informatie kan ook gebruikt worden om u te informeren betreffende onze producten en voorstellen/ aanbiedingen/ promoties. 

Gegevens over bezoekpatronen en sitegebruik worden gebruikt om de website/webshop te evalueren voor een bevredigend gebruik ervan.
WoodTone verzamelt geen gegevens aangaande uw geestelijke/lichamelijke gezondheid, ras, politieke/religieuze overtuiging of elke andere gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de levering – of het verstrekken van informatie – van onze producten of diensten. 

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan de Belgische wetgeving en aan
de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de zogenaamde GDPR en alle wijzigingen hiervan. 

Huidig document omschrijft het gebruik dat van uw gegevens wordt gemaakt en het geheel van rechten waarover u beschikt.
De toepasselijke contractuele voorwaarden, noodzakelijk voor de leveringen, blijven ongewijzigd. 

Voor vragen betreffende de verwerking van uw gegevens, en voor het uitoefenen van uw rechten aangaande,kan u contact opnemen met de daartoe door WoodTone aangestelde, Toon van Overbeek, per mail aan [email protected] met bijgevoegd een kopie van uw ID-kaart aan beide zijden. 

WoodTone verwerkt enkel persoonsgegevens op basis van onderlinge contractuele overeenkomsten ,toe-stemming van de betreffende persoon, een gerechtvaardigd belang of een wettelijk verplichting.
Deze verwerkingsdoelen worden gedocumenteerd in het ’WoodTone-Register van de verwerkingsactiviteiten’.
WoodTone zal er op toezien dat een samenwerkende partner, zoals nodig voor de uitvoering
van de bestellingen, deze op eenzelfde manier vertrouwelijk en veilig beheert. 

Uw rechten vanuit de wetgeving betreffende uw gegevens: recht op toegang tot, inzage in, informatie over, recht op correctie, recht op wissen van, recht op beperking van de verwerking, recht op bezwaar/verzet, op gerechtvaardigde gronden, tegen de verwerking. 

De regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u terug in de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’die de wetgeving bepaalt aangaande de plichten van WoodTone bv voor de verwerking van uw gegevens.
Informatie hierover op www.privacycommission.be. Klachten kunnen neergelegd worden via mail naar commission @privacycommission.be. 

    WoodTone bv, met maatschappelijke zetel Patersstraat 100, 2300 Turnhout
BE 0771 351 225 

“A thing of beauty
is a joy forever”
John Keats 1795-1821