fbpx

Een fijn eindejaar van het WoodTone team!

×

Leverings- en retourvoorwaarden

LEVERINGS- EN RETOURVOORWAARDEN,
integraal deel uitmakend van de Algemene Voorwaarden – WoodTone bv. van 15.08.2021 

LEVERINGSVOOWAARDEN
Nadat uw betaling geregistreerd is maakt ons atelier uw bestelling klaar.
De productie start dagelijks na ontvangst van uw bestelling/betaling van diezelfde dag. U ontvangt uw product(en) max. 4 dagen na bestelling.
Levering in België, Nederland en Luxemburg is gratis.
WoodTone verzendt uw bestelling van de case als beveiligd brievenbuspakket, u dient niet thuis te zijn en niet voor ontvangst te tekenen.
De verzending van de covers voor MacBook gebeurt in een groter doos op maat van de skins.
Kijk uw levering onmiddellijk na op beschadiging en of u het juiste item is toegestuurd. Zo niet, neem contact op met ons via de contactpagina op www.woodtone.be of via mail aan [email protected] en we zullen dit onmiddellijk rechtzetten met genoegdoening.

RETOURVOORWAARDEN/HERROEPINGSRECHT
Indien u om één of andere reden toch niet tevreden bent met het toegezonden product laat ons dit geargumenteerd weten binnen de 14 dagen via mail aan [email protected] en wij vervangen graag eenzelfde product of betalen u terug. U heeft eveneens het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de datum waarop u, de goederen in ontvangst heeft genomen. Indien u dit recht wenst uit te oefenen vragen wij u ons via een duidelijke verklaring ( brief per post of per e-mail) te informeren over uw beslissing deze overeenkomst te beëindigen. De termijn geldt als zijnde in acht genomen indien u de mededeling inzake de uitoefening van het recht op bedenktijd vóór het verstrijken ervan verzendt. Voor de terugzending van uw levering, in dezelfde staat, informeren wij u dan per kerende mail.
Indien u deze overeenkomst beëindigt, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, onverwijld terug te betalen en wel uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling inzake de beëindiging van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling hanteren wij dezelfde betaalmethode die u gekozen heeft voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; in geen geval zullen er voor u extra kosten ontstaan voor de terugbetaling. Wij kunnen terugbetaling weigeren zolang wij de bestelde goederen niet hebben terug ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft verzonden, al naargelang wat het eerst geschiedt.
U dient de goederen onverwijld maar in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop u ons heeft medegedeeld dat u de overeenkomst wenst te beëindigen aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn geldt als zijnde in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U bent uitsluitend aansprakelijk voor het eventuele waardeverlies van de goederen indien dit te wijten
is aan een handeling uwerzijds die niet noodzakelijk is voor de controle van de toestand, eigenschappen en het functioneren van de goederen. 

Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte producten (gravering) –  waarvoor de individuele selectie of vormgeving van de consument doorslaggevend zijn of die zijn toegesneden op de persoonlijke wensen van de consument – tenzij een fout van WoodTone.
Dit geldt ook voor de gekozen houtsoort want elke houtsoort is uniek en daarom kan de kleur en nerf soms enigszins afwijken.

WoodTone streeft ernaar een zo goed mogelijke service te leveren zodat elke klant tevreden is. 

                                   WoodTone bv, met maatschappelijke zetel Patersstraat 100, 2300 Turnhout
                                                                                        BE 0771 351 225 

“A thing of beauty
is a joy forever”
John Keats 1795-1821